<th id="9o6su"><td id="9o6su"></td></th>
 • <code id="9o6su"></code>
  1. <th id="9o6su"><td id="9o6su"></td></th>
  2. <code id="9o6su"></code>

   <code id="9o6su"></code>
   <th id="9o6su"></th>

     <code id="9o6su"><thead id="9o6su"><bdo id="9o6su"></bdo></thead></code>
      <code id="9o6su"><delect id="9o6su"></delect></code>
        • 学院主页
        • 信箱
        • 捐赠
        • 常用资源
        • 旧版网站
        • English
        姓名 职称 电话 电邮
        A
        B
        鲍玉昆 教授 +86-27-87558579 yukunbao@126.com
        C
        蔡淑琴 教授 +86-27-87556481 caishuqin@hust.edu.cn
        常亚平 教授ag捕鱼王娱乐、工商管理系主任 +86-27-87558160 cypnew@163.com
        陈敏 副教授 13387504230@189.cn
        陈平路 教授、财政金融管理系主任 +86-27-87556443 chen.pinglu@hust.edu.cn
        陈卫华 副教授 +86-27-87541910 chenweihua@mail.hust.edu.cn
        陈宗建 副教授 13667299052 chenzjem@mail.hust.edu.cn
        程海芳 副教授 +86-27-87558201 chenghf@hust.edu.cn
        楚鹰 助理研究员 +86-27-87543150 chuying_hust@tom.com
        崔南方 教授 +86-27-87556459 nfcui@mail.hust.edu.cn
        陈伟运 副研究员 chenweiyun@hust.edu.cn
        陈敏 副教授 13387504230@189.cn
        D
        戴鑫 副教授、院长助理 15902752088 daixin@mail.hust.edu.cn
        邓世名 教授、院长助理 +86-27-87542054 smdeng@hust.edu.cn
        丁秀好 院聘教授 dxhgood1@mail.hust.edu.cn
        定清 教授 86-13387517459 2013010109@hust.edu.cn
        杜兰英 教授 +86-27-87556478 lanyingdu@163.com
        邓洋 讲师 dengyang@hust.edu.cn
        E
        F
        方凌云 副教授 +86-27-87543842 fangly00@sina.com
        G
        高勇强 教授 yqgao@hust.edu.cn
        龚朴 教授 +86-27-87556489 gongpu@mail.hust.edu.cn
        龚晓光 副教授 gxgjames@126.com
        郭炜 教授、MPAcc教育中心主任 18971290962 guoweicl@mail.hust.edu.cn
        关旭 教授 guanxu@hust.edu.cn
        H
        黄坤 讲师 huang_kun@hust.edu.cn
        何旭彪 副教授 +86-27-87543150 hxb@mail.hust.edu.cn
        贺远琼 教授 18971560292 heyuanqiong@mail.hust.edu.cn
        胡蓓 教授 +86-27-87556464 beilei@mailme.cn
        胡斌 教授 +86-27-87543951(O),13307198603(C) bin_hu@mail.hust.edu.cn
        胡鹏 教授 hu_peng@hust.edu.cn
        黄威 副教授 whuang@mail.hust.edu.cn
        黄卫来 教授 +86-27-87558202 huangwl@mail.hust.edu.cn
        后青松 讲师 tsingsonghou@hust.edu.cn
        I
        J
        蒋逊明 副教授 +86-27-87556452 jxm682000@yahoo.com.cn
        K
        L
        李长江 教授 +86-27-87556454 lcj77@mail.hust.edu.cn
        李丹 副教授 +86-27-87556456 ldenis@sina.com
        李建斌 教授、生产运作与物流管理系主任 13971580482 jbli@mail.hust.edu.cn
        李昆鹏 教授 +86-27-87541910 likp@mail.hust.edu.cn
        李顺才 副教授 +86-27-87543150 lishuncai@mail.hust.edu.cn
        李晓艳 讲师 xiaoyan_li@mail.hust.edu.cn
        李志纯 教授 +86-27-87546073 smzcli@gmail.com
        廖建桥 教授 +86-27-87556484 jimliao@mail.hust.edu.cn
        林镝 副教授 lindi@mail.hust.edu.cn
        刘芳 副教授 +86-27-87556488 liufang_tt@mail.hust.edu.cn
        刘高峡 讲师 +86-27-87543150 liugaoxia@mail.hust.edu.cn
        刘华 教授 +86-27-87556458 pfinance1967@sohu.com
        刘启亮 教授、会计系主任 027-87556455 LQL533@163.COM
        刘炜 副教授 027-87541911 whlw2007@126.com
        刘志学 教授 +86-27-87556465 lsy868@mail.hust.edu.cn
        刘智强 教授 13212736791 zqliu@hust.edu.cn
        龙立荣 教授、副院长 027-87556475 lrlong@mail.hust.edu.cn
        龙晓枫 副教授 +86-27-87542754 xflong@hust.edu.cn
        鲁耀斌 教授、副院长
        罗光 副教授、MBA教育中心主任 lg@hust.edu.cn
        李安泰 讲师 ali@hust.edu.cn
        李锋 副教授 +86 13019329451 li_feng@hust.edu.cn
        李春涛 教授
        M
        马辉民 教授 +86-27-87556447 huimin_ma@mail.hust.edu.cn
        马士华 教授 +86-27-87556485 shihuama@mail.hust.edu.cn
        买忆媛 教授、创新创业与知识产权系主任 +86-27-87556477 maiyiyuan@mail.hust.edu.cn
        N
        聂鸣 教授 +86-27-87557411 nieming@mail.hust.edu.cn
        O
        P
        潘炤 副研究员 victola.pz@gmail.com
        彭宜新 讲师 +86-27-87556452 yxpeng@mail.hust.edu.cn
        Q
        钱宁宇 讲师 qianningyu@hust.edu.cn
        祁超 副教授 qichao@hust.edu.cn
        秦虎 教授 86-27-87556437(传真) tigerqinAThotmailDOTcom
        R
        S
        石双元 副教授 +86-27-87556450 shisy@mail.hust.edu.cn
        T
        谭志加 副教授 zjatan@mail.hust.edu.cn
        滕敏 讲师 +86-27-87543150 mteng@hust.edu.cn
        田志龙 教授 +86-27-87556482; 13607161429 zltian@hust.edu.cn
        U
        V
        W
        汪宜霞 副教授 wangyx@hust.edu.cn
        王海军 教授、院长助理 +86-27-87558540 h.wang@hust.edu.cn
        王侃 讲师 kanwang@mail.hust.edu.cn
        王林 教授 +86-18007156962 wanglin982@163.com
        王诗才 副教授 +86-27-87543150 18062407901@189.cn; wsc1000@hust.edu.cn
        王向阳 副教授 xxyywang@mail.hust.edu.cn
        王红卫 教授 87556470 hwwang@hust.edu.cn
        王梦阳 副教授 wangmengyang@hust.edu.cn
        王海江 副教授 027-87559024 (管理学院677房间) wanghaijiang@hust.edu.cn
        王宗军 教授、院长 +86-27-87556479 wangzj01@mail.hust.edu.cn
        吴庆华 教授 18507150243 qinghuawu1005@gmail.com
        吴文莉 副教授 +86-27-87559285 wuwenli@mail.hust.edu.cn
        吴晓兰 讲师 +86-27-87543150 wxl72@163.com
        X
        夏新平 教授 +86-27-87556469 xinpingxia@mail.hust.edu.cn
        熊慧 副教授 hxionghust@163.com
        徐和 教授 xuhe@mail.hust.edu.cn
        徐贤浩 教授 +86-13545159588 xxhao@mail.hust.edu.cn
        薛明皋 教授ag捕鱼王娱乐、财务金融系主任 xmgwt@mail.hust.edu.cn
        许慎 副教授 xu_shen@hust.edu.cn
        Y
        阎俊 副教授 +86-27-87542754 yanjun@mail.hust.edu.cn
        叶竹馨 讲师 15072467629 zoe_yezhuxin@hust.edu.cn
        杨超 教授 +86-27-87556487 chao_yang@mail.hust.edu.cn
        杨宏进 副教授 +86-27-87556439 yanghj@hust.edu.cn
        杨珺 教授 jun_yang@mail.hust.edu.cn
        杨萍 讲师 +86-27-87543150 yangping@mail.hust.edu.cn
        杨清香 副教授 +86-27-87542754 yqx0102@126.com
        杨彦武 教授 +86-27-87556416 yangyanwu@hust.edu.cn
        杨治 教授ag捕鱼王娱乐、副院长 +86-27-87558380 zhiyang@mail.hust.edu.cn
        余翔 教授 +86-27-87556460 yuxiang@mail.hust.edu.cn; Website: http://patent.hust.edu.cn/
        袁建国 教授 yuanjg1962@163.com
        袁晓东 教授 +86-27-87556476 yuanxd@mail.hust.edu.cn
        岳爱真 副教授 +86-27-87556470 yueaz@mail.hust.edu.cn
        云虹 副教授 +86-27-87541806 yunhong@mail.hust.edu.cn
        Z
        张克中 教授 +86-27-87558139 zkzdr@mail.hust.edu.cn
        张意成 讲师 yiczhang@hust.edu.cn
        钟宇翔 讲师 yxzhong@hust.edu.cn
        詹文杰 教授 +86-27-87556472 wjzhan@mail.hust.edu.cn
        占美松 副教授 zms19770101@yahoo.com.cn
        张金隆 教授 +86-27-87556486 jlzhang@hust.edu.cn
        张婧 教授 jingzhang@mail.hust.edu.cn
        张鹏程 教授 13995689170 zhangpch@126.com
        郑璐 讲师 zhenglu18@hust.edu.cn
        赵奎 讲师 zhaokui2015@hust.edu.cn
        周京梅 讲师 is_jasmine@hust.edu.cn
        张千帆 教授 +86-27-87543842 qianfan_zhang@mail.hust.edu.cn
        张睿 副教授 +86-27-87541910 zhangrui@mail.hust.edu.cn
        张兆国 教授 xuehai0225@126.com
        赵付民 副教授 zfm319@mail.hust.edu.cn
        赵玲 副教授 lingzhao@mail.hust.edu.cn
        赵学锋 教授ag捕鱼王娱乐、管理科学与信息管理系主任 +86-27-87543842 zlmmouse@163.com
        郑长军 副教授 +86-27-87556446 zhchjun@hust.edu.cn
        郑红霞 副教授 +86-27-87551910 zhenghongxia@mail.hust.edu.cn
        周二华 教授 Iris.zhou@mail.hust.edu.cn
        周水银 副教授 87541910;18086039786 mailto:syzhou@hust.edu.cn
        周元元 副教授 yuanyuanzhou@hust.edu.cn
        朱东红 副教授 zhudonghong1982@126.com
        朱颖俊 教授 +86-27-87556474 zhuyingjun@mail.hust.edu.cn
        祝焰 副教授 +86-27-87542754 zhuyan@mail.hust.edu.cn
        邹旭霞 副教授 xuxia.zou@mail.hust.edu.cn
        ag捕鱼王娱乐